Rosela pestrá

Výstavy a ocenění I love U & U love me Grand Aiveko

Akce/výstava Místo konání Datum Hodnocení Rozhodčí
Club CZ Živohošt 22. 5. 2021 VN1, Best Baby R. Cepková CZ
NDS Brno 4. 6. 2021 VN1 A. Karban CZ
Special Leo MSK Podmitrov CZ 5. 6. 2021 VN1, Best puppy K. Hořák CZ
NDS Brno 6. 6. 2021 VN1 CAJC BOJ E. Jelínková